Leveringstider 2018

Bedre leveringsbetingelser i 2018

Flere og flere oppdager fordelen med en "problemfri hverdag" - å arbeide med èn transferkvalitet som virkelig fungerer på beste måte på tilnærmet alle tekstiler. Dette ser vi tydelig på etterspørsel av våre transfer. Derfor satser Avery Dennison NTP som aldri før og vi vil gjerne minne om endringer innført fra 1.Januar:

 • Nå er standard leveringstid endret fra 5 arbeidsdager til 4 arbeidsdager fra fabrikk
 • 3 dagers express er endret til 2 dagers expree, men uten økning i pris.
 • 28 timers express har fått nytt navn "Neste dag sending" og er betydelig rimeligere enn tidligere
 • Minstekvantum er redusert til 15 stk.
NTP=Hurtig levering

NTP=Hurtig levering

 

 

NTP på messer

Kalenderen viser  2018, og januar er måneden for mange messer.  Som så mange andre bedrifter vil NTP være til stede på noen av disse. I følge salgssjef Dag Hårvik er slike messer en god anledning til å treffe kunder fra hele landet, vedlikeholde og bygge relasjoner.  

  - I en verden som stadig blir mer elektronisk, så skjer handel og verdiskapning først og fremst mellom mennesker, og vi setter stor pris på de gode relasjonene vi har med våre kunder.

Denne formen for markedsaktivitet er svært virkningsfull, men krever en del forberedelser for å sikre en god gjennomføring. Hos NTP samles salgsavdelingen i forkant av messene hvor det planlegges hvilke løsninger som skal vektlegges og hvilket messemateriell som skal benyttes. 

Salg Norge: fra venstre: Terje Teigen, Dag Hårvik, Roger Nesheim

Salg Norge: fra venstre: Terje Teigen, Dag Hårvik, Roger Nesheim

Et langsiktig mål

Som for alle markedsaktiviteter så er det viktig å ha mål for messene. Hos NTP er det langsiktighet som gjelder.

 - Vi har alltid hatt langsiktig salg og lojale kunder som fokus. Resultatet av en nyskapt relasjon kan gjøre seg gjeldende først flere uker etter messen, da både vi og kunder jobber med prosesser. Det viktigst er å oppleve mange kvalitets-samtaler med kundene våre, og gjennom disse danne grunnlaget for forsterket samarbeid, forteller Hårvik. 

For å kunne jobbe effektivt i salgsarbeidet blir alle kunder som besøker standen -  og spesielt de som ønsker oppfølging notert. I etterkant av messen fordeler salgsavdelingen oppgaver for snarlig oppfølging.

Budskapet er viktig

På messene er det mange som ønsker de besøkendes oppmerksomhet. I følge salgssjef Hårvik er NTP sitt budskap enkelt.

 - Avery Dennison NTP er Norges ledende leverandør av transfermerker. Ved å benytte oss hjelper vi til med å skape en problemfri hverdag når det kommer til logo-merking gjennom: 

NTP stand

NTP stand

 • Èn kvalitet på transfer som kan benyttes på nært sagt alle tekstil kvaliteter
 • Kvalitet som har flott utseende, lett å montere, har stretch, og som holder vask etter vask
 • Miljøvennlig, sertifisert til å kunne være mot en babys hud.
 • Bransjens beste webshop løsning og bestillingsverktøy som er tidsbesparende og hjelper til med kvalitetsikring for kunden.
 • Gode varmepresser som sikrer god og enkel påføring av merkene.
 • Landsdekkende salgsstyrke og support.

 

I tillegg til kjedemesser, så vil NTP være tilstede på NBR Messen 23-24 januar

 

 

Gode nyheter og åpningstider i julen

 

Bedre leveringsbetingelser i 2018

Flere og flere oppdager fordelen med en "problemfri hverdag" - å arbeide med èn transferkvalitet som fungerer på tilnærmet alle tekstiler.
Dette ser vi tydelig på etterspørsel av våre merker. Derfor satser Avery Dennison NTP som aldri før opp mot 2018 og vi kan stolt informere om:

 • Fra januar 2018 vil standard leveringstid endres fra 5 arbeidsdager til 4 arbeidsdager fra fabrikk
 • 3 dagers express endres til 2 dagers , men uten økning i pris.
 • 28 timers express endrer navn til "Neste dag sending" og får en betydelig lavere pris enn i dag.
 • Store motiv vil bli rimeligere enn i dag
 • Det vil bli anledning å bestille lavere minstekvantum enn i dag

Åpent i hele julen

Vi tar ikke fri og vil holde åpent alle hverdager fra kl 08:00 - 16:00. Dette gjelder da 27-28-29.12.

 

Vi ønsker alle våre kunder en God Jul og et Godt Nyttår!

Noen av våre fantastiske medarbeidere.

Noen av våre fantastiske medarbeidere.

 

Miljøfyrtårn® er anerkjent av EU

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

Avery Dennison NTP har siden januar 2016 vært sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sitt fokus på miljø og samfunsansvar. 

I NTP sitt godkjenningsbrevet står det blant annet: 

«Verksemda har arbeida godt med miljøfyrtårn og tilfredsstiller kravsetta. Dei arbeider kontinuerleg med kvalitetssikring og har fokus på optimal utnytting av dei materialane som vert nytta i produksjonsprosessen. Avery Dennison NTP AS er også opptekne av å støtte opp om lokalsamfunnet og har difor definert lågterskeloppgåver som nyttast til å integrera personar med språkvanskar og andre utfordringar. I tillegg støttar dei opp om fleire lag og organisasjonar.

Dei rutinar som er innført i samband med miljøfyrtårnsertifiseringa syner at verksemda ynskjer å bidra til mindre utslepp gjennom produksjon».


 
NTP - på lag med miljøet

NTP - på lag med miljøet

Vi i Avery Dennison NTP er selvfølgelig svært glade for at Miljøfyrtårn nå som den første nasjonale ordningen er blitt anerkjent av EU. Dette er et bevis på at ordningen holder høy kvalitet - på lik linje som internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO. Dette er et gjennombrudd for norske sertifiserte bedrifter, som nå kan bruke denne sertifiseringen når de skal legge inn anbud ute i Europa. Vårt sertifikat er nå sidestilt med ISO14001.

 

 

Ønsker du å lese mer om Miljøfyrtårn? Trykk her.