- Vi ønsker å ta miljøansvaret til nye høyder

Avery Dennison NTP har blitt Miljøfyrtårn.

2016 starter med nye mål. Avery Dennison NTP har blitt Miljøfyrtårn, en viktig milepæl for industribedriften. Et slikt sertifikat viser at alle ansatte er bevisst på miljøet, at prosesser er designet for å ivareta miljøet og at det settes krav til kontinuerlig forbedring.

- Vi tar ansvar og gjør vårt for å ta Det grønne skiftet på alvor. Vi ønsker å gjøre positive ting både for lokalmiljøet og verden forøvrig. Jeg er overbevist om at det bygger et konkurransefortrinn for bedrifter som aktivt jobber for å forbedre miljøaspektet sitt, forteller Tom Dyrdal, daglig leder.

Lavere utslipp

«Verksemda har arbeida godt med miljøfyrtårn og tilfredsstiller kravsetta», heter det i godkjenningsbrevet utskrevet på vegne av Luster kommune.

NTP har sterkt fokus på å utnytte materialene som blir brukt i produksjonsprosessen og å redusere utslippene så mye som mulig. I tillegg jobbes det kontinuerlig med kvalitetssikring. Det er med andre ord fokus både på det som kommer inn, blir produsert og det som slippes ut.

- NTP er en del av den vakre naturen i Sogn og Fjordane og har i årevis jobbet aktivt for å ivareta den på best mulig måte. For oss betyr Miljøfyrtårn-sertifiseringa å sette alt miljøarbeidet vårt i system og innlemme hele produksjonsprosessen vår i dette arbeidet, forklarer fabrikksjef Adis Cengic.

Gjenbruk av varme, kjøling fra isbre

Fabrikksjefen kan fortelle at NTP er veldig bevisst på gjenbruk av energien fra produksjonsprosessen, og har flere systemer på plass for å unngå at overskuddsvarmen slippes ut til ingenting.

- Til oppvarming brukers mye av restvarmen fra produksjon. Fabrikken har flere tørker som gir fra seg mye varme. I dag klarer NTP å gjenbruke 70 til 80 prosent av restvarmen, og vi har aksjoner på gang for å øke denne ytterligere. Ved hjelp av krysskobling i ventilasjonsanlegget kan denne varmen brukes til å holde god temperatur i kontorlokalene, forklarer Cengic.

- Til kjøling bruker vi isbrevann fra Jostedalsbreen, som vi har rett utenfor fabrikken vår. Slik bruker vi en promille av energien som vanligvis brukes av store kjøleanlegg, i tillegg til at vi slipper håndtering av miljøfiendtlige kjølevæsker.

Mindre flyreiser

Å være bedrift i Gaupne betyr at strømmen er billig og at det er enkelt å ta litt lett på energieffektivisering. Men å holde til langs Sognefjorden betyr også at alle de ansatte er tett på den vakre naturen og ser verdien i å ta vare på den.

- Ja, det koster å være bærekraftig, men man får så mye mer tilbake. Kundene kommer tilbake og de ansatte blir mer fornøyd. Jeg lurer på hvorfor ikke alle bedrifter gjør det?

I dag blir de ansatte oppfordret til å sykle, får rabatterte treningskort, møte opp på felles spinning og bli med i en egen turgruppe. I tillegg prøver de å redusere antall flyreiser.

- Siden vi har kontor der vi har, kommer vi opp i rundt 500 flyreiser i året. Det er mye og er noe vi jobber med å redusere. Vi setter opp flere møter på Skype og tar mer support på web, forteller Dyrdal.

Både han og Cengic understreker at det er viktig å ikke bare snakke om å være miljøvennlig, men å faktisk gjøre noe med det.

- Å være bærekraftig betyr ikke bare å ta vare på den vakre naturen rundt oss, men også å ta vare på våre ansatte, prosesser og ikke minst våre kunder. Nøkkelen til bærekraftig framtid er kontinuerlig forbedring - og det er vi med gode på i NTP,  forteller Cengic.