Leveringstider 2018

Bedre leveringsbetingelser i 2018

Flere og flere oppdager fordelen med en "problemfri hverdag" - å arbeide med èn transferkvalitet som virkelig fungerer på beste måte på tilnærmet alle tekstiler. Dette ser vi tydelig på etterspørsel av våre transfer. Derfor satser Avery Dennison NTP som aldri før og vi vil gjerne minne om endringer innført fra 1.Januar:

  • Nå er standard leveringstid endret fra 5 arbeidsdager til 4 arbeidsdager fra fabrikk
  • 3 dagers express er endret til 2 dagers expree, men uten økning i pris.
  • 28 timers express har fått nytt navn "Neste dag sending" og er betydelig rimeligere enn tidligere
  • Minstekvantum er redusert til 15 stk.
NTP=Hurtig levering

NTP=Hurtig levering