Miljøfyrtårn® er anerkjent av EU

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

Avery Dennison NTP har siden januar 2016 vært sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sitt fokus på miljø og samfunsansvar. 

I NTP sitt godkjenningsbrevet står det blant annet: 

«Verksemda har arbeida godt med miljøfyrtårn og tilfredsstiller kravsetta. Dei arbeider kontinuerleg med kvalitetssikring og har fokus på optimal utnytting av dei materialane som vert nytta i produksjonsprosessen. Avery Dennison NTP AS er også opptekne av å støtte opp om lokalsamfunnet og har difor definert lågterskeloppgåver som nyttast til å integrera personar med språkvanskar og andre utfordringar. I tillegg støttar dei opp om fleire lag og organisasjonar.

Dei rutinar som er innført i samband med miljøfyrtårnsertifiseringa syner at verksemda ynskjer å bidra til mindre utslepp gjennom produksjon».


 
NTP - på lag med miljøet

NTP - på lag med miljøet

Vi i Avery Dennison NTP er selvfølgelig svært glade for at Miljøfyrtårn nå som den første nasjonale ordningen er blitt anerkjent av EU. Dette er et bevis på at ordningen holder høy kvalitet - på lik linje som internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO. Dette er et gjennombrudd for norske sertifiserte bedrifter, som nå kan bruke denne sertifiseringen når de skal legge inn anbud ute i Europa. Vårt sertifikat er nå sidestilt med ISO14001.

 

 

Ønsker du å lese mer om Miljøfyrtårn? Trykk her.