Nå er vi medlem av Grønt Punkt

NTP ønsker å ta enda større miljøansvar.

- Vi har alltid vært opptatt av miljøet, men nå er fokuset vårt å sette dette i system for å bli enda bedre, forteller fabrikksjef Adis Cengic.

Avery Dennison NTP ble forrige uke godkjent som medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem forplikter man seg til å muliggjøre for sortering av all emballasje som sendes ut til kunder. I praksis betyr det at all emballasje NTP sender skal være resirkulerbar, og at de betaler en fast avgift per emballasje for å bedre infrastrukturen for resirkulering i Norge.  

Får med kundene

NTP leverer transfermerker til hele landet, merker pakkes inn i beskyttelsesplast eller konvolutter før de sendes, gjerne i pappesker ved større ordrer. 

- Nå blir all emballasjen vår merket, slik at kundene blir bevist på muligheten til å resirkulere. Vi ønsker å legge til rette for at kundene våre kan bidra med sitt på en smart måte,  
forklarer Cengic.

Som medlem av Grønt Punkt viser NTP at de tar miljøansvar, selv etter at produktet forlater fabrikken.  

- Det er viktig at vi ivaretar hele produksjonsprosessen fra a til å. Vi ønsker å være en bærekraftig bedrift, det skal være kjernen av alt vi gjør, understreker fabrikksjefen.

Illustrasjon: Grønt Punkt Norge

Illustrasjon: Grønt Punkt Norge