NTP har fått nye maskiner og flere ansatte

Vi skal få ned leveringstiden betraktelig og blir enda bedre på kundeservice.

- I fjor hadde vi en del å gå på med tanke på leveringstid, så i år har vi forbedret organisasjonen vår. Vi har investert i nye maskiner, ansatt flere og strukturert produksjonen litt annerledes, forteller Ronny Holen, Key Account Manager.

Nye maskiner

Holen, som er tilbake i NTP etter flere år i Avery Dennison-konsernet, forteller at NTP har investert i flere nye maskiner for å kunne øke kapasiteten. Maskiner som kan jobbe hele natten og som frigir kapasitet hos de ansatte.

- Dette gjør oss mer effektive. Produksjonen går raskere og vi kan øke kapasiteten. Dermed får vi også ned leveringstiden til kunden.

Holen forteller også at det i år er fokus på å produsere for lager. Storkontrakter gjør at det kan produseres opp store parti tidlig på året, som kan lagres hos NTP i Gaupne. Slik unngår produksjon at det hoper seg opp utover våren.

Kristin Lien og Tom Dyrdal.

Kristin Lien og Tom Dyrdal.

Økt kapasitet på kundeservice

I tillegg har kapasiteten på kundeservice og kundeoppfølging økt. Med to nyansatte, er bedriften større på kundeservice enn noen gang.

- Vi ønsker å sørge for at våre kunder får raske svar og god behandling, forteller Kristin Lien, ansvarlig for kundeservice.

Lien forteller at målet er å jobbe tettere mellom det norske og utenlandske markedet. Dette for å bli bedre på kunnskapsdeling og for å jobbe mer effektivt. NTP ønsker å tilby like god service i alle marked, samtidig som de forskjellige behovene ivaretas.

- For eksempel krever en kunde som det norske landslaget andre oppgaver enn en mindre entreprenørbedrift, men vi vil at alle skal få like god oppfølging og være fornøyde.

Organisert for ytelse og forbedringer

Omorganiseringen fra slutten av 2015 gav en mer strømlinjeformet produksjon og økt kapasiteten for ytterligere vekst. Rapporteringslinjen blir kortere og produksjonen blir mer fleksibel. Vi har organisert oss bedre rundt produksjonen, fjernet lag mellom operatør og toppledelse, og fokusert på økt verdiskapning. Det blir enklere å kaste seg rundt og justere på kapasiteten ved behov.

- Vi har fått kortere distanse fra idé til implementasjon. De ansatte kan komme med sine ideer og få dem gjennomført, heller enn at jeg skal sitte på et kontor og mene noe. De sitter på den beste kunnskapen om hva som bør forandres og forbedres, forteller Tom Dyrdal, daglig leder.

Systematisk og fokusert kompetanseheving

Siste halvåret har NTP jobbet med systematisk opplæring. Samtlige operatørar har fått teoretisk og praktisk opplæring i serigrafifaget, noe som gjør at vi går høysesongen i møte med flere serigrafer enn tidligere. I tillegg har fleksibiliteten økt betydelig ettersom flere har fått opplæring i ulike avdelinger, noe som gi oss bedre mulighet til å plassere ressursene der behovet er.

- Med omorganiseringen som ligger bak oss, er vi nå dimensjonert for å fokusere på drift og jobbe med mange små forbedringer. Dette kan være alt fra plassering av verktøy til organisering av operasjoner. Mange bekker små, gjør en stor å, heter det seg. Det samme gjelder når det kommer til små forbedringer på arbeidsplassen vår. Vi ønsker å legge til rette for en kultur med forbedringer. Vi skal bli bedre i dag enn i går, og litt bedre i morgen enn i dag, forteller Adis Cengic, fabrikksjef.

Nytt innovasjonssenter

I januar ble det åpnet et nytt innovasjonssenter. I lokalene i Gaupne jobbes det stadig med å utvikle produktene, som også testes i testsenteret. Dette vil på sikt gi nye produkt og prosesser som kommer kundene til gode.

- Dette er en langsiktig plan for å fortsette å utvikle neste generasjons produkter i Gaupne. Vi ønsker å kunne endre på innstillinger, prosesser og kjemiske forbindelser uten at det krever reising, venting og ekstern testing, forteller Dyrdal.

Neste steg i denne prosessen blir å få på plass et serigrafisenter der elever og studenter kan få et innblikk i faget vårt. Vi ønsker å vise frem hva vi gjør og øke interessen for faget, for å kunne tilsette flere dyktige fagarbeidere i framtiden.

I mellomtiden skal vi sørge for å yte vårt beste for å gi deg rask levering og gode kvalitetsprodukt.