Testsenteret gjør produktene våre tryggere

Alle produkter blir testet ti runder i vaskemaskin, på 60 eller 90 grader.

Alle produkter blir testet ti runder i vaskemaskin, på 60 eller 90 grader.

Maskinene fylles opp for å gjenspeile realistisk vekt.

Maskinene fylles opp for å gjenspeile realistisk vekt.

Vi er stolt av den konsekvent gode kvaliteten og solide levetiden på våre transfermerker. 

Transfermerkene fra Avery Dennison NTP er optimalisert for å påføres tekstiler av bomull, stretch og arbeidstøy. Merkene blir produsert for å tåle gjentatte vask i maskin og sikre lang holdbarhet uten å degenereres.

Den strenge kvalitetskontrollen, som blir gjennomført på testsenteret, gjør at våre kunder kan føle seg trygge på å motta produkter av høy kvalitet. Hvert eneste parti med transfermerker gjennomgår et rigorøst testregime for å kontrollere at den oppfyller riktig kvalitetsnivå. Dette gjør NTP sikker på at transfermerkene våre kunder mottar er gjort i henhold til våre kvalitetskrav.

Gjennomføring av tester

Merkene påføres forskjellige stoffprøver med ulik temperatur, og vaskes ti ganger på 60 eller 90 grader. I løpet av de første vaskerundene blir merkene evaluert for å få bekreftet tilfredsstillende ytelse.

- Med slike tester kan vi gi trygghet for våre kunder. De skal vite at vi holder en konsekvent høy kvalitet og lang levetid på våre produkter, sier kvalitetsleder hos NTP, Juan Pablo Montoya.

For at testene skal representere bruk i virkeligheten, benyttes standard vaskemaskiner. Prøvene blir tørket mellom hver vask og maskinene fylles opp for å gjenspeile realistisk vekt. Hver stoffprøve vaskes fire til fem ganger per dag. Det tar cirka én uke å gjennomfør en full testrunde. Dette er gjennomført i henhold til AATCC- og ISO-standard.

Vår ambisjon er at neste generasjons transfermerke skal komme fra NTP.

Vår ambisjon er at neste generasjons transfermerke skal komme fra NTP.

Test av migrasjon i henhold til Nike sin standard.

Test av migrasjon i henhold til Nike sin standard.

Når avvik oppstår

Bruk av standard tekstil på stoffprøver av bomull, nylon og arbeidstøy i polyester/bomull-stoff gjør at vi lettere kan vurdere dem opp mot hverandre og optimalisere testingen. Erfaringen vi besitter indikerer hvordan transfermerkene bør oppføre seg, og avvik kan raskere avdekkes.  

Avdekkes større avvik under testing, vil dette bli oppdaget allerede etter de første vaskene. Det aktuelle produksjonsnummeret blir identifisert, og problemet kartlagt. I noen ytterst få tilfeller har vi kontaktet kunden for å sikre at produktene ikke blir bruk før vi har produsert nye.

Om kunden oppdager avvik i en leveranse, blir testsenteret involvert omgående. Vi kan hente frem dokumentene fra leveransen fra vår standard vasketest, før vi behandler reklamasjonen. Dermed kan vi kartlegge årsak til avviket og finne en god løsning.

Kundeforespørsler av tester

Kundeforespørsler med ønske om å få testet transfermerker på nye tekstil- og stofftyper, er også noe vi frembyr. Kunden presenterer aktuelle prøver eller plagg, der vi identifiserer de optimale påsettingsforholdene i vårt testsenter. Dette kan være en ekstra utfordring, da utviklingen av stofftyper med komplekse og spesielle overflater og behandlinger, ekspanderer. Tilbakemeldinger viser at kundene anerkjenner vår kompetanse og verdsetter tilbudet av tjenesten, da det sparer butikkene for reklamasjoner og ekstra tidsbruk. 

Generelt har våre kunder solid kunnskap når det angår påføring av merker, med gode fremgangsmåter for å få merkene til å sitte bra på klærne. Til tider kan likevel temperatur, tid eller trykk være utenfor våre anbefalinger og avvik vil oppstå.

- I de fleste tilfellene av avvik i en leveranse oppdager vi at feilaktig påføring er roten til problemet. Det skal være rom for mindre feil og produktet har sikkerhetsmarginer, men vi oppfordrer alltid kundene til å overholde våre anbefalinger - og teste varmepressen med jevne mellomrom, forklarer Montoya.

Test av migrasjon og strekk

I tillegg til å teste kvalitet ved gjentatte vask og varierende temperaturer, tester vi polyesterstoff for migrasjon. Gjort etter Nike-standard, blir teststykket lagt i et fuktighetskammer i 48 timer for å se om pigmentene fra stoffet smitter over på merkene og misfarger dem. Oppstår et slikt tilfelle, anbefaler vi et lag med blokkering på transfermerkene.

I noen tilfeller etterspør kunder strekktester, som gjennomføres med vår instron-maskin. Vi har mulighet til å teste slitasjemotstand på merkene og vi kan gjennomføre tester i henhold til AATCC-standarder, eller spesifikke kundemetoder.

Vi gjennomfører tester i henhold til AATCC-standarder.

Vi gjennomfører tester i henhold til AATCC-standarder.

Her gjennomfører vi en strekktest med vår instron-maskin.

Her gjennomfører vi en strekktest med vår instron-maskin.

Tryggere for kunden

Når kundene handler hos NTP, skal de være trygg på å motta transfermerker av solid kvalitet og handle produkter med omfattende miljøkrav. Vi anvender fornybar energi, oppfyller Miljøfyrtårn-sertifisering og er medlem av Grønt Punkt Norge. Våre produkter blir årlig testet for å være Økotex-kvalifisert, som indikerer at produktene er garantert fri for tungmetaller, bly og PVC.

Vår ambisjon er at neste generasjons transfermerke skal komme fra NTP. Med tett samarbeid mellom test- og innovasjonssenter, prøver vi ut nye ideer og finner innovative løsninger. Alle ideer fra våre kjemikere blir imøtekommet og prøvd ut, før dårligere ideer skrinlegges og gode ideer videreutvikles.

Les mer om våre produkter.