inspirasjon

Fire nye år med FC Barcelona - nå på globalt nivå

FCBS.JPG

Før helgen ble det endelig offentlig kjent, vi har fått avtalen med FC Barcelona for de fire neste årene. Vi skal nå være eneleverandør av navn og nummertrykk til hele klubben. For i tillegg til å levere til de store stjerne på fotballaget, så skal vi også levere merker til klubbens håndball, basket og fussball lag. 

Global avtale

NTP har hatt Barcelona på kundelisten lenge, og har de siste tre årene levert alt til det spanske og portugiske markedet. Den nye avtalen er global, og betyr at vi skal levere trykk til alle lisensierte draktene til Barcelona. En drakt kjøpt i Oslo eller i San Paulo vil nå ha enda en ting felles, de vil begge ha merker fra NTP i Gaupne.

 

Bli forhandler

Det er noen enkle steg som må gjøres for å bli forhandler av disse merkene

  1. Fyll ut dette skjemaet.

  2. Send skjemaet til våre kollegaer i Spania: sport@averydennison.com

  3. Da vil du etter kort tid få brukernavn og passord til vår sports webshop - https://sport.averydennison.com/

 

Sportss.JPG
 

 

 

NTP vant "Leadership Excellence Award"

I desember mottok NTP  prisen "Leadership excellence award" fra Avery Dennison konsernet for sitt fokus på integrering og samfunnsansvar. Prisen blir utdelt en gang i året, og man kan vinne i ulike kategorier. NTP vant prisen i kategorien "Model integrity and Social responsibility".

NTP er en del av Avery Dennison konsernet, som med sine 26 000 ansatte er representert i over 50 land. For å bli nominert og vinne en slik pris må man gjøre en større innsats i lokalmiljøet og være med å støtte opp om miljøet hvor de ansatte bor. Avery Dennison har et sterkt fokus på samfunnsansvar, og denne prisen skal være en påskjønnelse for de som sikrer at konsernet gir tilbake til lokalmiljøet.

Tom Dyrdal, daglig leder NTP og Mitchell R. Butier - CEO Avery Dennison

Tom Dyrdal, daglig leder NTP og Mitchell R. Butier - CEO Avery Dennison

En av årsakene til at NTP ble nominert er arbeidet som er gjort i forbindelse med integrering av flyktninger, hvor man gjennom blant annet språkpraksis har hatt over 20 flyktninger i arbeid. Dette er en modell som i samarbeid med NAV og Luster kommune har gitt gode resultater og har ført til faste tilsetninger. 

En annen årsak er at NTP var en av tre bedrifter i Luster som tok initiativ til å etablere det første LOOP-samarbeidet. Dette er et samarbeid hvor tre virksomheter går sammen om å tilby arbeidstrening til tre unge som står utenfor arbeidslivet. Virksomhetene danner en sløyfe (et årshjul) der ungdommene rullerer fire måneder i hver av bedriftene – med løfte om ett år arbeidspraksis til sammen. I tillegg har NTP i mange år hatt fokus på tilrettelegging av arbeidsoppgaver og tilpasning.

Disse tiltakene kommer i tillegg til at NTP hele tiden jobber med høye krav til kvalitet og effektivitet for å vinne ordrer og kontrakter i Norge og resten av Europa. Bedriften er i dag ledende i verden når det gjelder innovasjon og teknologi, kombinasjonen av eksperter og ufaglærte gir et godt miljø for nye ideer og tanker. Ifølge daglig leder Tom Dyrdal så er dette arbeidsmiljøet en av hovedårsakene til bedriftens fremgang. "Våre tilsette gjer ein kjempejobb i det daglege for å etablere og oppretthalde dette miljøet. Det gjer at me kan ha 11 nasjonaliteter i arbeid med ein god miks av alder og kjønn. I tillegg kan me ta ekstra initiativ for at fleire skal få ein sjanse i arbeidslivet". 

Dyrdal understreker at prisen er til hele NTP. "Om ikkje alle var villige til å legge til rette så hadde våre tiltak feila. Eg er glad for å leie ei bedrift som har medarbeidarar med slike verdiar, og syns prisen er velfortjent."

 

Miljøfyrtårn® er anerkjent av EU

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

NTP er Miljøfyrtårn sertifisert.

Avery Dennison NTP har siden januar 2016 vært sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som ønsker å dokumentere sitt fokus på miljø og samfunsansvar. 

I NTP sitt godkjenningsbrevet står det blant annet: 

«Verksemda har arbeida godt med miljøfyrtårn og tilfredsstiller kravsetta. Dei arbeider kontinuerleg med kvalitetssikring og har fokus på optimal utnytting av dei materialane som vert nytta i produksjonsprosessen. Avery Dennison NTP AS er også opptekne av å støtte opp om lokalsamfunnet og har difor definert lågterskeloppgåver som nyttast til å integrera personar med språkvanskar og andre utfordringar. I tillegg støttar dei opp om fleire lag og organisasjonar.

Dei rutinar som er innført i samband med miljøfyrtårnsertifiseringa syner at verksemda ynskjer å bidra til mindre utslepp gjennom produksjon».


 
NTP - på lag med miljøet

NTP - på lag med miljøet

Vi i Avery Dennison NTP er selvfølgelig svært glade for at Miljøfyrtårn nå som den første nasjonale ordningen er blitt anerkjent av EU. Dette er et bevis på at ordningen holder høy kvalitet - på lik linje som internasjonale merkeordninger som EMAS og ISO. Dette er et gjennombrudd for norske sertifiserte bedrifter, som nå kan bruke denne sertifiseringen når de skal legge inn anbud ute i Europa. Vårt sertifikat er nå sidestilt med ISO14001.

 

 

Ønsker du å lese mer om Miljøfyrtårn? Trykk her.