Brukermanual for Insta 718

 1.  Maskinen kobles til strømnett på 220 volt, 1 fase med jordet kurs. 
 2. Maskinen tilkobles trykkluft med trykk 7-8 kg/cmˆ2. Vi anbefaler en kompressor med en tank på minst 15 liter. Ønsket pressetrykk stiller man inn ved å justere på trykkregulator nede til høyre. Manometer er plassert ved siden av regulator.
  NB! Manometer viser pressetrykket, ikke trykket på merket. 
 3. Hovedbryter slås på. 
 4. Temperaturinnstilling: Trykk på MODE-knappen til displayet viser temperatur. Trykk på SET-knapp + pil opp eller ned for å endre temperatur. 
 5. Tidsinnstilling: Trykk på MODE-knappen til displayet viser tid i sekunder. Trykk på SET-knapp + pil opp eller ned for å endre tidsinnstilling. Verdier i pkt. 4 og 5 blir ikke programmert. Dersom ikke justeringer blir gjort, vil pressen gå til samme innstilling neste gang den slåes på. 
 6. Programmering og lagring av temperatur og tid i fem ulike program: Hold MODE- og PGM-knappene inne samtidig til PGM-lampe nr. 1 begynner å blinke. Velg med PGM-knapp hvilket nummer du ønsker å gi programmeringen. Still inn temperatur og tid som beskrevet over. Trykk PGM for å gå videre til neste nummer. Slik kan forskjellige innstillinger legges inn på ulike nummer. Forlat så programmeringsmodus ved å holde MODE- og PGM-knappenene inne til PGM-lampen har sluttet å blinke. 
 7. Det er mulig å se antall trykk på maskinen ved å trykke på MODE-knappen til telleverket viser dette. Kan nullstilles ved å trykke på pil opp og pil ned samtidig. 
 8.  Pressen bruker ca. 20 minutt på å nå 190 grader celsius. Temperaturen vises ikke før temp på platen har nådd 100 grader. 
 9. Juster korrekt lufttrykk etter denne INSTA-tabellen. Trykk på merke skal normalt være mellom 1,5 og 2kg/cm2
 10. Overplaten svinges til siden, plagget legges på. 
 11. Merket legges korrekt på tekstilen. 
 12. Overplaten svinges over underplaten til den når stoppunkt. 
 13. Begge aktiveringsknappene (grønne) trykkes samtidig og underplaten presses opp mot varmeelementet. Når tiden er utløpt senker underplaten seg automatisk. 
 14. Ved å trykke på stoppknappen (sort med pilsymbol) avbrytes trykkeprosessen. Se tips til påsetting for anbefalte innstillinger til ulike produkt. Unngå å trykke dersom det ikke er plagg mellom overplate og underplate, da dette kan skade silikongummien. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.