Brukermanual for Transmatic TMH 38

Tenk sikkerhet

 • Denne varmepressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den gjør det.
 • Maskinen er sikker i bruk så lenge du følger noen enkle sikkerhetsforanstaltninger
 • Sjekk at strømkabelen er hel og uten skade. Plugg den inn i en lett tilgjengelig og jordet stikkontakt. 
 • Pass på at maskinen står på et flatt og stødig underlag som tåler vekten av maskinen. Maskinen er ca 36 kg. 
 • Kun autorisert personell godkjent av oss skal reparere denne enhet. Reparasjoner utført av uautorisert personell vil gjøre at garantien bortfaller.

Installasjon

 • Pakk ut og plasser pressen på tiltenkt arbeidsplass.
 • Montér kontrollboksen på høyre side av maskinen (2 "nøkkelhull")
 • Sett inn kontakt for strømtilførsel til kontrollboksen. Pass på at kontakten er helt inn før låsehempen tas på.
 • Plugg støpselet inn i en 220V jorda stikkontakt.
 • Skru på hovedbryter. Når maskinen startes vil det stå Transmatic Milano, trykk på S-knappen, da kommer reell temperatur og tid i displayet.

Innstilling av tid og temperatur

 • På displayet vil du finne tre knapper: ( + ), (-) og (S)
 • Trykk på S knappen for å komme til meny. Displayet vil vise temperatur (temperature) og tid (time)
 • Still inn temperatur ved å trykke S til pil dukker bak temperaturen i displayet. Bruk+ og - knapper til å regulere til ønsket temperatur. Temperatur blir automatisk lagret
 • Still inn tid ved å holde inne S til pil har bevegd seg til tiden. Bruk+ og - knapper til å regulere til ønsket tid. Tid blir automatisk lagret
 • Maskinen er utstyrt med to alarmer. Temperaturalarm vil utløses dersom maskinens temperatur er høyere enn 20 grader over innstilt temperatur. Temperaturalarm vil utløses dersom temperaturføleren er ødelagt eller blir dratt ut av stilling.

Trykkregulering

For å regulere trykket mellom overplate og underplate, roter trykkjusteringshjulet bak på maskinen. Skru med klokka for å øke trykket , skru mot klokka for å minske trykket.

Transport

Vi anbefaler at du transporterer maskinen innpakket i en solid pappeske eller trekasse. Pass på at overplaten er låst.

Vedlikehold

Daglig: Ved dagens slutt bør teflon duken på overflaten vaskes med en myk klut.
Månedlig: Sjekk tilstanden på teflon duken på overplaten og skift ut hvis nødvendig.
Én gang pr kvartal: Sjekk tilstanden på silikongummien på bunnplaten og skift ut hvis nødvendig.

Reservedeler

Når du skal bestille reservedeler er det viktig at serienummer og årsmodell blir spesifisert. Tekniske data kan forandres uten varsel.

Spesifikasjoner til manueltoperert presse

Skjermbilde 2015-11-10 10.37.41.png
 

Feilsøking

Skjermbilde 2015-11-10 10.37.26.png
 

 

Se tips til påsetting eller våre trykktabeller for innstilling av tid, temperatur, trykk, og påføringsprosedyrer for hvert enkelt produkt. 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.