Brukermanual for Transmatic TS 5/TS 5 PA

Brukermanual trykkluftopererte presser, service og garanti.

Tenk Sikkerhet

 • Denne pressen er designet for mange års bruk. Korrekt installasjon og vedlikehold vil sørge for at den gjør det.
 • Maskinen er sikker i bruk så lenge du følger noen enkle sikkerhetsforanstaltninger.
 • Sjekk at strømkabelen er hel og uten skade, plugg den inn i en lett tilgjengelig og jordet stikkontakt.
 • Pass på at maskinen står på et flatt og stødig underlag som tåler vekten av maskinen.
 • Kun autorisert personell godkjent av oss skal reparere denne enheten. Reparasjoner utført av ukyndige vil gjøre at garantien bortfaller.

Installasjon

 • Pakk ut og plasser pressen på tiltenkt arbeidsplass. Sett støpselet i stikkontakten og skru på maskinen med hovedbryteren.
 • Koble til luftslangen mellom kompressor og vannavskiller/luftregulator på varmepressen, kompressoren skal ha minimumstrykk på 6 bar.
 • Legg merke til at luftregulatoren på maskinens venstre side har en glideventil som stenger og blør av trykket til maskinen uten at innstilt trykk forandres.
 • Åpne glideventilen til maskinen ved å presse den blå glideringen mot regulatoren for å trykksette pressen, underplaten vil løfte seg og du vil kunne avlese trykk inn på maskinen i manometeret på trykkregulatoren.

Innstilling av tid, temperatur og trykk

 • Når du skrur på maskinen kommer følgende melding i displayet.
 • Trykk og hold på S knappen og en markør dukker opp. Hold S inne til markør har stoppet ved temperatur eller tid. 

Timer 016< Temperature Pressure Pieces 

Bruk + eller -knappen for å forandre verdien. Den nye verdien vil bli automatisk lagret. 

Trykk (pressure): Trykket justeres med regulatoren på høyre siden av maskinen. Dette trykket vil vises elektronisk i displayet. Se trykktabell ved siden av regulator for korrekt innstilling. Trykk på merket skal normalt være 1,5 - 2kg/cm2.

Pieces: Nullstill telleverket (pieces) ved å holde S og - knappen inne. 

Alarm

Alarm Probe --> Feil på temperaturføler

Alarm Temperature --> Temperaturen har øket 20°C eller mer over innstilt temperatur

Alarm Pressure --> Trykket er under 1 bar

Bruk

Flytt trykkhodet over underplaten som skal brukes med håndtakene på siden av maskinen. Trykk samtidig på de to startknappene for å operere maskinen.
TS 5 PA: For å operere maskinen automatisk, trykk ned fotpedalen så langt den går.

Smøring

Våre maskiner er utstyrt med PARKER-stempel og -deler, det betyr at du ikke trenger å smøre maskinen.

Vedlikehald

Daglig: Bruk en myk klut for å vaske av teflonen festet til overplaten. 

Månedelig: Sjekk teflonen festet til overplaten, er den skadet, bytt den ut.

Kvartal: Hvert sjekk silikongummien på underplaten, skift ut hvis nødvendig. 

Transport

Vi foreslår at du pakker maskinen i originalemballasjen når du skal transportere den, sjekk at overplaten ikke kan bevege seg sidelengs.

Reservedeler

Når du bestiller deler er det viktig at du har klart opplysninger om modell, serienummer og produksjonsår.

Garanti

Det gjelder en 6 måneders garanti på disse maskinene, vi garanterer i denne perioden pressen for både elektriske og mekaniske feil. Ved reklamasjon vil transport og eventuell reisekostnad bli fakturert. Forventet levetid på våre maskiner er 10 år.

Feilsøking TS 5 P 

Feilsøking TS 5 PA

Produktinfo

 

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med oss.