Operatør digitaltrykk

 
 

Me søker ny operatør til vår digitale framtid. Er du NTP`s nye HP Indigo operatør?

 

HOVUDOPPGÅVER:

●      Dagleg drift og vedlikehald av maskina

●      Ansvar for utvikling av digitalt farge bibliotek

●      Kontinuerlig forbetring av prosessar

 

KVALIFIKASJONAR OG PERSONLEGE EIGENSKAPAR:

●      Setter sikkerheit fyrst!

●      Strukturert og høg gjennomføringsevne

●      Kvalitetsbevisst

●      Stor arbeidskapasitet og forbetringsorientert

●      Gode norsk og engelsk kunnskapar

●      Kunne jobbe sjølvstendig og i team

●      Truverdig

●      Fleksibel

●      Fordel om du kjenner til HP Indigo, men ikkje eit must.

 

For spørsmål, ta kontakt med Sr Operations Manager Adis Cengic på adis@ntp.no eller 47902540.

Søknad sendes til hr@ntp.no innan 17/07