Sertifiseringer


Miljøfyrtårn

Avery Dennison NTP er opptatt av å ta ansvar og gjøre vår del av Det grønne skiftet. Vi har derfor gjort nødvendige justeringer for å bli sertifisert Miljøfyrtårn

Godkjenninsbrevet, utskrevet 6. januar 2016, skriver blant annet:

«Verksemda har arbeida godt med miljøfyrtårn og tilfredsstiller kravsetta. Dei arbeider kontinuerleg med kvalitetssikring og har fokus på optimal utnytting av dei materialane som vert nytta i produksjonsprosessen.

Avery Dennison NTP AS er også opptekne av å støtte opp om lokalsamfunnet og har difor definert lågterskeloppgåver som nyttast til å integrera personar med språkvanskar og andre utfordringar. I tillegg støttar dei opp om fleire lag og organisasjonar.

Dei rutinar som er innført i samband med miljøfyrtårnsertifiseringa syner at verksemda ynskjer å bidra til mindre utslepp gjennom produksjon».

Ønsker du å lese vår årlige Klima og miljørapport, kan dette gjøres ved å trykke på denne linken, eller bildet til venstre.


Grønt Punkt

Avery Dennison NTP er godkjent som medlem av Grønt Punkt Norge. Som medlem forplikter man seg til å muliggjøre for sortering av all emballasje som sendes ut til kunder.

I praksis betyr det at all emballasje NTP sender skal være resirkulerbar, og at vi betaler en fast avgift per emballasje for å bedre infrastrukturen for resirkulering i Norge.

Vi leverer produkter i hele landet, som pakkes inn i beskyttelsesplast eller konvolutter før de sendes, gjerne i pappesker ved større ordrer. Nå blir all emballasjen vår merket, slik at kundene blir bevist på muligheten til å resirkulere. 


Miljøvennlige produkter

Avery Dennison NTP legger vekt på at produksjon og produkter skal være miljøvennlige. Alle egenproduserte overføringsmerker er Økotex-sertifiserte, noe som betyr at produktene er garantert fri for tungmetaller, bly og PVC.

Fokus på miljø er viktig for dem som jobber hos oss med påsetting av merkene på plagg. I tillegg er vi opptatt av brukeren av plagg med merking. Vi tilfredsstiller det strengeste kravet fra Økotex, som tilsier at produktene kan brukes i nærkontakt med babyhud.

Resirkulering av transfermerker og bærefolie

Vi har en avtale om plastgjenvinning med Veolia Miljø, som tar hånd om plastavfall som bærefolie og transfermerker for gjenvinning. Plasten blir brukt videre som beger, i klesproduksjon og lignende. For miljøbevisste kunder er dette viktig å kjenne til. Vi oppfordrer til å ta kontakt med Veolia eller ditt eget renovasjonsselskap for å ta i bruk returordninger lokalt.

Fremtidens teknologi

Grunnlaget for vårt miljøfokus ligger i vår enestående og lisensierte produksjonsteknologi. Både miljøverndepartementet og organisasjoner som Greenpeace jobber for at miljøgifter og tungmetaller i forbrukervarer skal unngås i fremtiden. Vi ligger et skritt foran med vår teknologi.


Fornybar energi

Avery Dennison NTP er opptatt av sitt energiforbruk. Vi er stolte av å være sertifisert av Markedskraft ASA for bruk av 100 prosent fornybar energi. 

Markedskraft garanterer at vårt forbruk av elektrisk kraft er levert fra fornybar vannkraftproduksjon i henhold til EECS, totalt 2000 MWh i 2018. Elektrisiteten er produsert ved Tysso II kraftverk i Odda kommunie i Hordaland.