Øko-tex Standard 100

Både våre kunder og sluttbruker har blitt mer bevisst på hva ulike tekstiler inneholder av kjemiske og allergifremmende stoffer. Vi opplever ofte at kunder spør om vi er Øko-tex sertifisert, og ja, det er vi. NTP sine transfermerker er godkjent etter klassifisering 1, som har de strengeste kravene og som tilsier at merkene kan være i kontakt med babyhud. Ønsker du å tilby dine kunder det beste, da velger du NTP.

Hva er Øko-tex?

Øko tex logo.PNG

Øko-tex er i dag det mest kjente varemerket i verden for merking av produktsikkerhet og bærekraftig produksjon innen tekstilindustrien. Dens opprinnelse stammer fra begynnelsen av 1990 tallet, nærmere bestemt 1992. På den tiden fantes det ingen standard for hvordan tester og merkingen av tekstiler skulle utføres. To laboratorier i henholdsvis Tyskland og Østerrike ble starten på det som i dag omfatter 17 testinstitutter, som utgjør den internasjonale Øko-tex Association. Kravene som stilles er strenge, og det er mange kriterier som må oppfylles, blant annet maksimalgrenser for en rekke kjemiske stoffer. Sertifiseringen er gyldig i 12 måneder og det foretas stikkprøver på over 25% av utstedte sertifiseringer. Dette miljømerket er i dag det mest brukte av tekstilindustrien i Europa, og begynner nå å få fotfeste i Asia.

 

Ønsker du å lese mer om Øko-tex? Følg denne linken: Øko-tex

 

Hvorfor Øko-tex?

Øko-tex ligger gjerne et steg foran lovgivningen, og har i dag betydelige strengere krav og grenseverdier enn hva andre standarder har. Prosessen med å få våre merker Øko-Tex sertifisert er både kostbar og tidkrevende. For en NTP har dette alltid vært et lett valg, da vi ønsker at våre kunder skal kunne tilby sine kunder produkter med den høyeste grad av kvalitet og produktsikkerhet. Dette kan dokumenteres gjennom vår sertifisering.

ØKOTEX 2018.PNG