Flyktningene gjør oss til en mer innovativ bedrift

De siste årene har vi hatt 12 flyktninger i arbeid hos oss - noe som har gitt en utelukkende positiv effekt.

- Å ha flyktninger her gir oss et helt annet perspektiv. Vi får et mer innovativt miljø. Uansett hvor god du er, blir du utfordret til å lære ting videre gjennom både språk- og kulturbarrierer, forteller Adis Cengic, fabrikksjef hos NTP.

Mange av de ansatte må gå i seg selv for å finne kreative måter å kommunisere på. Det er behov for både muntlig, kroppslig og visuelt språk.

Det handler om å bli mer bevisst på hvordan man lærer fra seg ting, og sikre at opplæringen blir oppfattet riktig. Dette øker kvaliteten på hele prosessen. I NTP mener vi det er viktig med mangfold på arbeidsplassen, da det hjelper oss å vokse i riktig retning.

Samarbeid med NAV

Avery Dennison NTP tilbyr flyktninger språkpraksis gjennom et samarbeid med NAV og Luster kommune. I løpet av en uke er flyktningene to dager i arbeid og tre dager på skole. Dette går over tre måneder, et program NTP har vært en del av siden 2012.

- Per i dag har vi seks flyktninger. Vi prøver til en hver tid å ha to av dem i arbeid samtidig. Da får vi kontinuitet i arbeidet og skolen får avlastning, forklarer Cengic.

Tore Thorsnes, direktør for NAV Sogn og Fjordane, understreker hvor viktig det er for flyktninger å få språkpraksis i bedrifter.

- Det nytter ikke å lære et språk i et klasserom. Det har vi prøvd. Vi må gjøre dette på andre måter, blant annet med språkpraksis i bedrifter. Dermed er vi helt avhengig av at bedrifter stiller seg til disposisjon, slik NTP gjør, sa Thorsnes på NRKs morgenstemning 6. juni.

Fint å bidra

Siden 2012 har NTP hatt 12 flyktninger i arbeid. De fleste kommer som en del av språkpraksisen, noen som tilkallingsvikarer. For oss er det bra å ha flere tilkallingsvikarer og ekstrahjelper, særlig i høysesongen.

- Vi har et behov for arbeidskraften flyktningene kan tilby, påpeker Cengic.

NTP tilrettelegger arbeidsoppgaver til flyktninger uten store norskkunnskaper. De jobber i hovedsak med pakking og kvalitetskontroll i en egen avdeling som er designet for lettere å kunne kommunisere, uten for mye støy fra maskiner og lignende.

- Alle får oppfølging fra våre ansatte. Og de som gjør en god jobb får tilbud om tilkallingsvikar, ekstravakter og fast stilling når vi har behovet. Jeg tror dette er en ordning som øker integrering i lokalsamfunnet. Tilbakemeldingene vi får er gode, forteller Cengic.